Gawa 16:28

Gawa 16:28 ASND

Pero sumigaw si Pablo, “Huwag kang magpakamatay! Narito kaming lahat!”
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Gawa 16:28