2 Pedro 3:13

2 Pedro 3:13 ASND

Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi