2 Pedro 3:10

2 Pedro 3:10 ASND

Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa, at mawawala ang lahat ng nasa lupa.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi