1 Juan 4:4

1 Juan 4:4 ASND

Ngunit mga anak ko, kayoʼy sa Dios at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta, dahil ang Espiritung nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

1 Juan 4:4

Ibahagi