1 Juan 4:3

1 Juan 4:3 ASND

Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Dios kundi ng espiritu ng anti-Cristo. Narinig ninyo na darating na ang anti-Cristo, at naririto na nga sa mundo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi