1 Juan 4:21

1 Juan 4:21 ASND

Kaya ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Cristo: ang taong nagmamahal sa Dios ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi