1 Juan 4:20

1 Juan 4:20 ASND

Ang nagsasabing mahal niya ang Dios ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Dios na hindi naman niya nakikita?
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

1 Juan 4:20

Ibahagi