1 Juan 4:2

1 Juan 4:2 ASND

Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritung sumasakanila ay mula sa Dios: kung kinikilala nila na si Jesu-Cristoʼy naging tao, ang Dios mismo ang nagsugo sa kanila.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi