1 Juan 4:15

1 Juan 4:15 ASND

Ang sinumang kumikilala na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nasa kanya at siya naman ay nasa Dios.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

1 Juan 4:15

Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa 1 Juan 4:15