1 Juan 4:11

1 Juan 4:11 ASND

Mga minamahal, kung ganoon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

1 Juan 4:11

Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa 1 Juan 4:11