พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV (KJV)

ภาษาไทย [Thai]

อ่านฉบับนี้: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJVพระคัมภีร์ฉบับเสียง: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

copyright © 2003 Philip Pope

Translation by: Philip Pope

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial-no derivatives plus license. In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you don't change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that:

  • You include the above copyright information.
  • You do not sell this work for a profit.
  • You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

ผู้เผยแพร่

eBible.org

พระคัมภีร์ฉบับอื่นๆ จากผู้ตีพิมพ์รายนี้

Beebaa DabuBible Kralická 1613Bible Ni ThothupDarby Unrevidierte ElberfelderGODE EA SIA: IDA:IWANE GALAGeneva BibleHethadenee waunauyaunee vadan Luke VanenānaNa Taratara TeAtua i naa taratara TakuuSveta BiblijaTextbibel von Kautzsch und WeizsäckerUWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKAWorld English Bible British EditionWorld Messianic BibleWorld Messianic Bible British EditionŎKHS' I TSĬN IK SĬN NI ST. MATTHEW OT SĬN AI PI.Η Ελληνική Καινή Διαθήκη Σύμφωνα με την Οικογένεια 35μετάφραση των εβδομήκονταनया नियमพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

ฉบับที่ใช้งานได้

ฉบับทั้งหมด:2,646
ภาษาที่มีทั้งหมด:1,794

ทำให้เป็นพระคัมภีร์ของคุณเอง

ปาดแถบสีหรือคั่นหน้าพระคัมภีร์ที่คุณชื่นชอบ สร้างภาพประกอบพระคัมภีร์ที่คุณสามารถแบ่งปัน และสร้างบันทึกแบบสาธารณะหรือเป็นส่วนตัวจากข้อพระคำตอนต่างๆ

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน ฟรี

แผนการอ่าน และบทใคร่ครวญประจำวัน ฟรี

แผนการอ่าน จะช่วยคุณให้เข้าถึงพระคำของพระเจ้าทุกๆ วัน ทีละเล็กละน้อย

สำรวจแผนการอ่านทั้งหมด

ดาวน์โหลดแอพพระคัมภีร์ฟรี

กว่าสิบล้านคนกำลังใช้แอพพระคัมภีร์™ เพื่อให้พระคำพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลดแอพฟรี และเข้าถึงที่คั่นหน้า บันทึก และอ่านตามแผนการอ่านได้ทุกหนทุกแห่ง เพลิดเพลินกับพระคัมภีร์กว่าร้อยฉบับ รวมถึงพระคัมภีร์รูปแบบเสียง ทั้งหมดนี้บนโทรศัพท์มือถือของคุณ