วันอีสเตอร์

วันอีสเตอร์

16 วัน

เหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์: ความตายและการคืนพระชนม์ของพระเยซู

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ GNPI ที่ให้การสักการะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่: https://www.youtube.com/user/FFPThailand

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่