สัญญาณของยอห์น

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

การอัศจรรย์แรกของพระเยซู 

พระเยซูทรงสำแดงการอัศจรรย์ในงานแต่งงาน โดยการเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น 

คำถาม 1 ประเพณีการแต่งงานที่คุณอาศัยอยู่มีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง? 

คำถาม 2 เมื่อคนลืมความชื่นชมยินดีที่เรามีในพระคริสต์เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างไร? และจะช่วยผู้อื่นให้จดจำความชื่นชมยินดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่พระเจ้าทรงประทานให้อย่างไร? 

คำถาม 3 พระเยซูทรงนำความเชื่อในพระองค์เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไร?