สัญญาณของยอห์น

สัญญาณของยอห์น

9 วัน

ยอห์นให้ความสำคัญกับธรรมชาติของพระเจ้าของพระเจ้าและความมหัศจรรย์ทุกอย่างแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ GNPI Thailand สำหรับการจัดเตรียมแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม https://www.youtube.com/user/FFPThailand

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่