วันใหม่ คุณคนใหม่

วันใหม่ คุณคนใหม่

14 วัน

เป็นเรื่องสำคัญว่าคุณได้ใช้เวลาคิดอะไรเป็นเรื่องแรกของแต่ละวัน - ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีทุกเช้าในแต่ละวันกับพระเจ้า คือ โอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นอย่างถูกต้อง และด้วยความคิดทีเ่ป็นเชิงบวก วันใหม่ คุณคนใหม่ ให้คุณได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน ในบทใคร่ครวญประจำวันที่น่าตื่นเต้นนี้ รวบรวมจากหนังสือหลายเล่มที่ได้รับนิยมมากที่สุดของจอยซ์ คุณจะได้มีประสบการณ์กับพระคำที่สดใหม่จากพระเจ้าในทุกวันตลอดทั้งปี ก่อนที่คุณจะรับความท้าทายที่เข้ามาในชีวิต เริ่มต้นแต่ละวันด้วยคำหนุนใจ และกำลัง การระลึกถึงพระเมตตาคุณของพระเจ้า และมุมมองของพระเจ้าในวันใหม่ เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ในทุกๆ วัน!

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณพันธกิจของจอยซ์ ไมเออร์ สำหรับการจัดเตรียมแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.joycemeyer.org

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 750000 คนที่อ่านจบแล้ว