รักแท้คืออะไร ?

รักแท้คืออะไร ?

12 วัน

ทุกคนต้องการรู้ว่า แท้จริงแล้วความรักคืออะไร แต่มีเพียงไม่กี่คนที่พยายามหาคำตอบจากพระคัมภีร์ว่าได้กล่าวเกี่ยวกับความรักไว้อย่างไร ความรักเป็นหนึ่งในแก่นสำคัญของพระคัมภีร์และถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียน แผนการอ่านจากพันธกิจ Thistlebend ได้ค้นหาความหมายของความรักจากพระคัมภีร์และแสดงวิธีที่จะรักพระเจ้าและรักผู้อื่นให้มากกว่ายิ่งกว่าเดิม

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณพันธกิจ thistlebend สำหรับการจัดเตรียมแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.thistlebendministries.org

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 250000 คนที่อ่านจบแล้ว