ผู้วินิจฉัย 1:11

ผู้วินิจฉัย 1:11 THA-ERV

จาก​ที่​นั่น ชาว​ยูดาห์​ได้​บุก​ไป​สู้รบ​กับ​ชาว​เมือง​เดบีร์ (เมือง​เดบีร์​เดิม​ชื่อ​ว่า เมือง​คิริยาทเสเฟอร์)
THA-ERV: พระคริสตธรรมคัมภีร์: ฉบับอ่านเข้าใจง่าย
แบ่งปัน