โรม 1:31

โรม 1:31 THSV11

ไร้ปัญญา ไร้ความซื่อสัตย์ ไร้ความรักกัน ไร้ความเมตตา
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน