โรม 1:28

โรม 1:28 THSV11

และเพราะเขาเห็นว่าการรู้จักพระเจ้าไม่เป็นสิ่งสำคัญ พระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีจิตใจเสื่อมทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสม
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน