โรม 1:23

โรม 1:23 THSV11

และเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตาย หรือรูปนก รูปสัตว์สี่เท้า และรูปสัตว์เลื้อยคลาน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน