โรม 1:22

โรม 1:22 THSV11

ในการอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญา เขากลายเป็นคนโง่เขลาไป
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน