โรม 1:19

โรม 1:19 THSV11

เพราะการที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับพวกเขา เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เขาแล้ว
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน