โรม 1:12

โรม 1:12 THSV11

หมายความว่าจะได้มีการหนุนใจซึ่งกันและกัน โดยความเชื่อของเราทั้งสองฝ่าย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน