สดุดี 91:8

สดุดี 91:8 THSV11

ท่านจะเพียงเห็นกับตาตัวเอง และเห็นการตอบแทนคนอธรรม
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์ และบทใคร่ครวญประจำวัน ตามหัวข้อสดุดี 91:8ฟรี