เลวีนิติ 20:6

เลวีนิติ 20:6 THSV11

“ผู้ใดใฝ่หาคนทรงหรือพ่อมดแม่มด เพื่อเล่นชู้กับพวกเขา เราจะตั้งหน้าต่อสู้ผู้นั้น และไล่เขาออกจากท่ามกลางชนชาติของเขา
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน