โยบ 40:6

โยบ 40:6 THSV11

แล้วพระยาห์เวห์ทรงตอบโยบจากพายุว่า
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน