โยบ 40:22

โยบ 40:22 THSV11

ต้นตะครองเป็นเงาคลุมมัน ต้นหลิวล้อมมันไว้
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน