โยบ 40:21

โยบ 40:21 THSV11

มันนอนอยู่ใต้ต้นตะครอง ในเพิงอ้อและในบึง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน