ฮีบรู 10:25

ฮีบรู 10:25 THSV11

อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน