ปฐมกาล 1:1

ปฐมกาล 1:1 THSV11

ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน