เอสรา 2:8

เอสรา 2:8 THSV11

พงศ์พันธุ์ศัทธู 945 คน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน