เอสรา 2:7

เอสรา 2:7 THSV11

พงศ์พันธุ์เอลาม 1,254 คน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน