เอสรา 2:66

เอสรา 2:66 THSV11

ม้าของเขามี 736 ตัว ล่อ 245 ตัว
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน