เอสรา 2:34

เอสรา 2:34 THSV11

พงศ์พันธุ์ชาวเยรีโค 345 คน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน