เอสรา 2:33

เอสรา 2:33 THSV11

พงศ์พันธุ์ชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน 725 คน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน