เอสรา 2:27

เอสรา 2:27 THSV11

ชาวมิคมาส 122 คน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน