เอสรา 2:26

เอสรา 2:26 THSV11

พงศ์พันธุ์ชาวรามาห์ และชาวเกบา 621 คน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน