เอสรา 2:22

เอสรา 2:22 THSV11

ชาวเนโทฟาห์ 56 คน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน