เอสรา 2:16

เอสรา 2:16 THSV11

พงศ์พันธุ์อาเทอร์ คือ ของเฮเซคียาห์ 98 คน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน