เอสรา 2:12

เอสรา 2:12 THSV11

พงศ์พันธุ์อัสกาด 1,222 คน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน