อพยพ 19:10

อพยพ 19:10 THSV11

พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงไปหาประชาชนและชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ และให้พวกเขาซักเสื้อผ้าให้สะอาด
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน