ปัญญาจารย์ 11:8

ปัญญาจารย์ 11:8 THSV11

เออ ถ้าคนใดมีชีวิตอยู่ได้ตั้งหลายปี จงให้เขาเปรมปรีดิ์ตลอดปีเหล่านั้น แต่ให้เขาระลึกด้วยว่า วันมืดก็จะมีมาก ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นก็อนิจจัง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน