ปัญญาจารย์ 11:6

ปัญญาจารย์ 11:6 THSV11

เวลาเช้าเจ้าจงหว่านพืชของเจ้า และพอเวลาเย็นก็อย่าหดมือเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่รู้ว่าการไหนจะเจริญ การนี้หรือการนั้น หรือการทั้งสองจะเจริญดีเหมือนกัน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน