ปัญญาจารย์ 11:5

ปัญญาจารย์ 11:5 THSV11

เจ้าไม่ทราบว่าลมหายใจเข้าไปในโครงร่างที่อยู่ในมดลูกหญิงมีครรภ์อย่างไร เจ้าก็จะไม่ทราบถึงพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งสารพัดอย่างนั้น
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน