ปัญญาจารย์ 11:4

ปัญญาจารย์ 11:4 THSV11

ผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืช และผู้ใดมัวจ้องมองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าว
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน