ปัญญาจารย์ 11:3

ปัญญาจารย์ 11:3 THSV11

เมื่อเมฆเต็มด้วยน้ำ มันก็จะเทฝนลงมาบนแผ่นดินโลก และเมื่อต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนือ มันล้มลงตรงไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้น
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน