ปัญญาจารย์ 11:10

ปัญญาจารย์ 11:10 THSV11

จงขจัดความเศร้าหมองเสียจากใจของเจ้า และจงสลัดความเจ็บปวดเสียจากเนื้อหนังของเจ้า เพราะวัยหนุ่มสาวและวัยฉกรรจ์นั้นเป็นอนิจจัง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน