ปัญญาจารย์ 11:1

ปัญญาจารย์ 11:1 THSV11

จงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำ เพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน