1 โครินธ์ 8:8-9

1 โครินธ์ 8:8-9 THSV11

อาหารไม่ได้ทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้า ถ้าเราไม่กิน เราก็ไม่ด้อยลง ถ้ากิน เราก็ไม่ได้ดีขึ้น แต่จงระวังอย่าให้สิทธิของพวกท่าน ทำให้พวกที่มีความเชื่ออ่อนแอสะดุด
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน