1 พงศาวดาร 3:9

1 พงศาวดาร 3:9 THSV11

ทั้งสิ้นนี้เป็นบรรดาโอรสของดาวิด นอกเหนือจากเหล่าโอรสของนางสนมทั้งหลาย และทามาร์เป็นขนิษฐาของบรรดาโอรส
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน